Beter omgaan met depressie en angst door individuele mindfulnesstraining

Depressie en angst zijn aandoeningen die veel voorkomen. Depressie en angst omvatten zowel biologische veranderingen in de chemische samenstelling van de hersenen als psychologische ver­anderingen, namelijk in de manier waarop we denken en voelen. Daarom is het vaak nuttig/heilzaam om een medische behandeling van depressie en angst (pillen) te combineren met een psycho­logische benadering.

Voor wie?

Deze therapie is bedoeld voor een ieder die te maken heeft met stress, een burn-out, depressie, angstklachten en chronische pijn.

Voor een ieder die de kwaliteit van zijn leven wil verbeteren in de richting van een waardevoller leven.

INTAKEGESPREK

Het kennismakingsgesprek is ook een gelegenheid om vragen te stellen over de therapie.

LOCATIE

Meerhuizenplein 38 of 11, Amsterdam­
(bij de Vrijheidslaan)

KOSTEN

De kosten van het intakegesprek bedragen € 30.00. Deze kosten worden vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekering. U
heeft dan wel een verwijsbrief van de huisarts nodig. Bij niet­-vergoede zorg bedragen de kosten € 90 per 75 minuten.

Behandeling van depressie en angst

Je arts heeft je wellicht in de periode dat je depressief of angstig was medicijnen voorgeschreven. Deze hebben een biochemische uitwerking op de zogenaamde neurotransmitters (chemische bood­schappers) in onze hersenen. Hoewel medicijnen goed kunnen werken in het verminderen van de symptomen, leveren ze geen permanente genezing op. De effecten van de pillen houden aan zolang je ze inneemt. Dit kan jaren zo doorgaan, aangezien het nu de gangbare manier is om een nieuwe depressie en angstaanvallen te voorkomen. Echter, er zijn veel mensen die op een andere manier willlen omgaan met hun gevoelens van depressie en angst.

Gebruikte methode ter preventie van meer depressie en angst

Wat ook de oorzaak van je depressie en angst geweest zijn, de ervaring ervan heeft een aantal na­effecten: Eén ervan is dat de kans groter is geworden dat je telkens opnieuw depressief en angstig zult worden. De aandoening wordt chronisch en belet je een waardevol leven te leiden, het leven dat jij wilt. Het doel van deze therapie is dat je op een andere manier met je depressieve en angstige gevoelens leert omgaan, in de zin dat je er minder door overweldigd raakt, dat de gevoelens werk­baar worden. Het natuurlijke gevolg is dat je in staat bent om een voller en rijker leven te leiden.

Dit doen we met behulp van 4 elementen:

 1. Het trainen van de aandacht met behulp van inzichtmeditatie.
 2. Vermindering van angst, spanning en depressie door het opsporen van je automatische gedachten en diepere gedachten (schema’s), in de zin van hoe jij in de wereld staat. Dit is het cognitieve element van de therapie.
 3. Als het om angsten gaat, leer je ook jezelf in je verbeelding and live bloot te stellen aan je angsten. Dit noemen we mindful exposure.
 4. Aandachtgerichte lichaamsoefeningen zoals ademhalingsoefeningen (Coherente ademhaling), de bodyscan, loopmeditatie en yoga. Dit geeft ontspanning.

In individuele therapie krijg je ook oefeningen en cd’s die toegesneden zijn op jouw unieke situatie. Het centrale element in al deze oefeningen is het ontwikkelen van de aandacht: namelijk op een milde en precieze manier opmerkzaam te zijn op dat wat er is, doelbewust, op dit moment en zonder te oordelen (Jon Kabat­Zinn). Je past dit toe op je gedachten, emoties en je lichamelijke gevoelens. Er kan pas verandering optreden als je datgene wat je vaak onbewust beweegt, tot een bewuste ervaring hebt gemaakt. Daarna heb je werkelijk de keuze om ermee om te gaan zoals jij dat wilt. Dit geheel wordt aandachtsgerichte cognitieve therapie genoemd.

Huiswerk: Het belang van oefenen

Samen werken we aan het veranderen van patronen in je geest, die tot een diepgewortelde gewoon­te zijn verworden. Veranderingen daarin hebben alleen een goede kans van slagen als we tijd en energie steken in het aanleren van nieuwe vaardigheden. Deze benadering is geheel afhankelijk van je bereidheid om tussen de bijeenkomsten “huiswerk” te doen. Heel concreet betekent dit dat je gedurende zes dagen per week ongeveer drie kwartier per dag bezig bent met o.a. het uitvoeren van opdrachten en het doen van oefeningen, al dan niet met behulp van de cd’s die je meekrijgt. Uiteraard kunnen we samen bekijken hoe we dit het beste in je dagelijks leven in kunnen passen.

Het onder ogen zien van de moeilijkheden

Van de bijeenkomsten en de huiswerkopdrachten kun je leren hoe je meer bewust en aanwezig kunt zijn op elk moment van je leven. Het goede nieuws is dat je leven hierdoor interessanter, levendiger en meer vervuld wordt. Aan de andere kant betekent dit dat je daadwerkelijk onder ogen gaat zien wat op dit moment moeilijk voor je is. Je zult ook leren om het te durven herkennen en erkennen. Dat is op de lange termijn de meest effectieve manier is om je gevoel van niet­gelukkig zijn te verminderen. Tevens is dit essentieel om de kans op een nieuwe depressie en angstaanvallen te verkleinen. Als je onplezierige gevoelens, gedachten of ervaringen op tijd waarneemt, namelijk op het moment dat ze ontstaan, dan ben je beter in staat om ze in de kiem te smoren, voordat ze intenser en hardnekkiger worden en uitmonden in een nieuwe depressie of angstaanval. In de therapie leer je op een vriendelijke manier om de voor jou moeilijke dingen onder ogen te zien. Ander goed nieuws is dat de vaardigheden die je leert je verdere mentale en spirituele ontwikkeling zullen bevorderen, ook als er geen sprake meer is van depressie en angst. Mindfuless leidt uitein­delijk tot de ultieme mentale gezondheid. Kortom, het zijn vaardigheden die je je leven lang kunt gebruiken.

Geduld en doorzettingsvermogen

Het veranderen van diep gewortelde patronen van je geest kost veel tijd en energie. De effecten hiervan kun je soms pas later merken. Je kunt het vergelijken met tuinieren: je maakt de grond klaar, plant de zaadjes, zorgt ervoor dat ze genoeg water krijgen en gevoed worden. En vervolgens wacht je geduldig op het resultaat. Misschien herken je dit patroon van toen je bijvoorbeeld anti­depressiva innam: de effecten deden namelijk ook pas later voor. Op dezelfde manier wordt er van je gevraagd om datgene wat je aangeboden krijgt te benaderen in een sfeer van geduld en doorzettingsvermogen. Je committeert jezelf om tijd en energie te steken in de therapie, terwijl je met geduld accepteert dat de vruchten van je inspanningen niet altijd onmiddellijk zichtbaar zullen worden.

Resultaten

In de mindfulness therapie gaat het niet zozeer om het direct oplossen van je problemen, maar veeleer om de verandering in je relatie tot die problemen. Als de problemen hierdoor minder in het centrum van je aandacht en leven komen te staan, komt er veel meer ruimte om te genieten in het hier en nu en om je leven in die richting te laten ontwikkelen die jij waardevol vindt. Het paradoxale van mindfulness training is dat juist door een dergelijke verandering in je mentale houding je problemen vaak verminderen of zich oplossen. Alsof dit het natuurlijke gevolg is van je verandering in houding.

Uit onderzoek is gebleken dat het volgen van de mindfulness training uiteindelijk leidt tot:

 • Een vermindering van je angst- en depressieklachten.
 • Beter leren omgaan met je chronische pijn
 • Beter slapen
 • Een betere energiehuishouding
 • Een beter vermogen om te kunnen genieten in het hier en nu
 • Een betere concentratie
 • Een beter inzicht in je mogelijheden en grenzen, waardoor er een positiever zelfbeeld ontstaat.
 • Een verhoogd niveau van welzijn

Ervaringen

Reacties en aanbevelingen van enkele cursisten

De aandachtsgerichte cognitieve therapie was voor mij een heel goede en effectieve manier om mijn depressieve klachten en wisselende stemmingen aan te pakken. Jarenlang hobbelde ik van de ene moeilijke periode naar de volgende en probeerde ik te begrijpen waarom ik me rot voelde –helaas zonder veel succes. De aandachtsgerichte therapie van Peter werkte voor mij heel goed, omdat ik inzicht kreeg – door mijn eigen waarneming – in mijn eigen gedachten- en reactiepatronen. Je krijgt de tools aangereikt om beter met jezelf om te gaan op basis van je eigen inzicht: dit is heel effectief, al is het resultaat afhankelijk van je eigen discipline! De combinatie van meditatie, yoga en begeleidende gesprekken brachten ruimte in mijn hoofd en in mijn lichaam en maakt dat ik echt anders in het leven ben gaan staan. Meditatie is voor mij heel waardevol geworden en helpt me ook om andere problemen aan te pakken.

Carolien

Ik was nieuwsgierig en benieuwd omdat ik nog nooit met meditate of yoga te maken had gehad. Het prettige aan de cursus was dat ik met heel concrete opdrachten leerde mijn aandacht te richten op het nu. Ik kreeg oefeningen aangereikt waardoor ik de sensaties in mijn lichaam leerde her-kennen. Wat ervoer ik in mijn lichaam bij angst, boosheid, blijheid? En kon ik bij nare ervaringen erbij blijven? Ik heb een aantal waardevolle momenten ervaren, wat mij motiveert en inspireert om op deze weg verder te gaan en om op deze manier meer grip te krijgen op mijn sociale angst. Het hielp mij ook om te bedenken dat alles goed is zoals het is en wanneer ik me rot voelde ook weer weet dat het overgaat.

Erik

In een greep van angst word ik verstikt, bijna. Ik laat het gaan – laat me overspoelen. Als het water zich terugtrekt is de grond rijp om bezaaid te worden met vruchtbare, positieve klanken. De klanken van het hart hebben mij verlost van de greep van angst om mijn eigen hart. Vrij ben ik – verlost. Vrij voel ik mij – bevrijd. Door… in feite niets te doen en alles maar gewoon te laten zijn. De klanken van het hart zijn puur en echt. Angst lost op in deze symfonieën – en stelt steeds minder voor.

Trix (29, criminologe)

In verband met spannings- en angstklachten ben ik gaan zoeken naar een manier om hier beter mee om te leren gaan. Door het volgen van de groepscursus bij Peter, merkte ik dat het mediteren voor mij goed zou zijn om mij weer beter in mijn vel te laten zitten. Het lukte mij echter niet om het mediteren een vaste plek in mijn dagelijkse routine en leven te geven. Door een individuele behandeling aan te gaan, hoopte ik dit echter wel te bereiken. In de individuele behandeling ben ik met mindfulness oefeningen en mediteren aan de slag gegaan. Voor mij heeft dit heel goed gewerkt. In zijn geheel ben ik veel evenwichtiger geworden. Onrust en spanning kan ik zowel in mijn privé-leven als in mijn werk als orthopedagoog veel beter hanteren. Als gevolg daarvan merk ik dat ik minder vaak en minder heftig wordt overspoeld door angstige gedachtes. Slaapproblemen, een continu gevoel van moeheid en lichamelijke klachten verdwenen tot mijn grote verbazing ook. Door dit enorme effect dat het heeft op mijn kwaliteit van leven, was het niet moeilijk meer om de oefeningen vol te blijven houden. Ik ben me bewust dat het valt of staat om de meditatie en oefeningen te integreren in mijn dagelijkse levenspatroon. De rust en energie die het mij echter oplevert maakt dat het geen opgave is maar een natuurlijk onderdeel is geworden van mijn dagelijkse ritme.

Bernadette (29, student orthopedagogiek)